Skip to main content

Centrul Dedicat Pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale (CDPBII) își propune să îmbunătățească modalitățile de îngrijire a pacienților cu boli inflamatorii intestinale (BII) – boala Crohn (BC) și colită ulcerativă (CU) – utilizând un model de abordare integrată, multidisciplinară, standardizată și actualizată permanent, având în centru pacientul și nevoile lui complexe.

CDPBII își propune să ofere EXCELENȚĂ în îngrijirea pacienților cu BII, prin:

 • asigurarea unui control profund și susținut al bolii
 • îmbunătățirea calității vieții
 • prevenirea spitalizărilor
 • prevenirea complicațiilor
 • prevenirea intervențiilor chirurgicale
 • facilitarea accesului pacienților la medici cu preocupări deosebite si experiență în domeniul BII
 • reducerea costurilor directe/indirecte.

Cum pot fi atinse aceste obiective?

Următoarele intervenții sunt destinate creșterii calității asistenței medicale a pacienților cu BII într-un centru dedicat pacienților cu BII:

 • Standardizarea algoritmului de diagnostic și tratatment pentru BC și CU
 • Stabilirea unui circuit eficient al pacientului
 • Accesul la tehnici și tehnologie de vârf pentru diagnostic și tratament
 • Accesul la terapii inovatoare inaccesibile (în cadrul studiilor clinice)
 • Existența unei echipe multidisciplinare complexe și cu expertiză care să răspundă nevoilor și situațiilor complexe ale pacientului cu BII
 • Asigurarea consilierii dietetice și suportului nutrițional
 • Asigurarea consilierii psihologice
 • Asigurarea educației pacienților și familiilor acestora
 • Protocoale specifice pentru tranziția de la pacientul pediatric la pacientul adult cu BII
 • Existența unui sistem de înregistrare centralizată a datelor (registre de pacienți)
 • Promovarea cercetării medicale în domeniu
 • Întărirea rolului și relației cu asociațiile de pacienți
 • Crearea unei rețele complementare de medicină primară (la nivel local, regional, național) care să asigure identificarea, referarea și diagnosticul precoce al pacienților cu BII prin implementarea unor mijloace și protocoale specifice, precum și asigurarea urmăririi specifice și accesului rapid la specialist
 • Creșterea atragerii de fonduri guvernamentale și private

Care sunt principiile noastre?

 • Îngrijirea în echipă multidisciplinară
 • Abordarea centrată pe pacient
 • Managementul individualizat al pacientului
 • Asigurarea unor servicii de înaltă calitate, eficiente și la standarde actuale
 • Standardizarea diagnosticului și terapiei