Skip to main content

Centrul Dedicat Pacienților cu Boli Inflamatorii Intestinale (CDPBII) a fost înființat oficial în anul 2017, la inițiativa Institutului Regional de Gastroenterologie si Hepatologie (IRGH) “Octavian Fodor” din Cluj-Napoca. CDPBII sprijină eforturile depuse până în prezent de Clubul Român de Boală Crohn și Colită Ulcerativă” (RCCC), centru specializat în activități de cercetare în domeniul BII, prin oferirea de asistență medicală de excelență pacienților cu boli inflamatorii intestinale.

CDPBII funcționează în cadrul IRGH Cluj-Napoca și oferă pacienților posibilitatea de consultații medicale multidisciplinare (chirurgie, oftalmologie, dermatologie, nutriție, pneumoftiziologie, reumatologie, ginecologie, psihologie), în vederea unei evaluări medicale specifice acestor afecțiuni, dar și personalizată pentru fiecare pacient în parte. Evaluarea pacienților va fi efectuată prin spitalizare continuă și de zi, existând și posibilitatea de internări în regim de urgență.

Cum au fost identificate caracteristicile unui centru dedicat pacienților cu BII?

Demersurile pentru recunoașterea și acreditarea unui centru de excelență în BII au început încă din 2014 prin 2 acțiuni specifice, derulate la nivel internațional și național:

  1. Realizarea unui raport de către firma de consultanță și audit KPMG, care a analizat situația din 8 unități dedicate BII din lume (7 din Europa) și a extras criteriile care definesc excelența în asistența pacienților cu BII
  2. Pe această bază, grupul de lucru al RCCC a decis revizuirea literaturii în domeniu, extragerea unui set de indicatori de calitate, structură și rezultate și evaluarea aplicabilității lor în România pentru a defini, evalua și asigura recunoașterea unor centre de excelență în îngrijirea pacienților cu BII.

Activitatea CDPBII este coordonată de: Prof. Dr. Marcel Tanțău, Conf. Dr. Alina Tanțău și Asist. Univ. Dr. Roxana Zaharie.